Štúdio visage | LeRen - Renáta Lenčéšová - fotostyling, spoločenské účesy

     
   
Videá   : :   Štúdio   : :   Kurzy   : :   Foto-styling   : :   Zmenáreň   : :   Predaj   : :   Svadba   : :   Referencie   : :   Kontakt
 


::  O mne

::  Pre firmy

::  Termíny akcií

::  Vizážista roka

::  Model/modelka

::  Prihláška pre štúdiá

::  Foto z akcií
 
 

 

Agentúra LeRen Renáta Lenčéšová v spolupráci s Incheba a.s.

vyhlasujú XI. ročník súťaže VIZÁŽ ROKA 2017


Kto môže súťažiť: Súťaž je určená pre vizážistov, kaderníkov, návrhárov, štylistov alebo ich tímy (tím môžu tvoriť maximálne 4 osoby)

Téma: PABLO PICASSO A INÍ UMELCI


Podmienky a kritériá na zaradenia do súťaže:
 • kompletne vyplnená prihláška: Prihláška Vizáž roka 2017.pdf
 • súťažná fotografia v digitálnej podobe vo formáte A4 210x297 mm, v rozlíšení 300 dpi ako súbor jpg alebo eps
 • platba štartovného
 • fotografia v digitálnej forme musí byť označená menom súťažiaceho ako názov súboru (nie na fotografii)
 • zaslaním materiálu dáva účastník súťaže zároveň súhlas k zverejňovaniu v tlači a ďalšiemu použitiu fotomateriálu a osobných údajov pre účely súťaže
 • účastníci súťaže smú svoje fotografie používať na vlastné publikačné účely až po vyhlásení výsledkov

Uzávierka súťaže:

Vyplnené prihlášky a súťažné fotografie zasielajte najneskôr do 31.08.2017 e-mailom: renata@vizaz.sk

Štartovné: Po zaslaní záväznej prihlášky treba zaplatiť štartovné najneskôr však do 31.08.2017.

Jednotlivci 30€
Študenti 15€
Tím 50€
Tím študentov 25€

Porota: Prihlásené súťažné fotografie posúdi nezávislá odborná porota.
Hodnotenie a kritériá: Súťažná fotografia musí vychádzať z témy a má zaujať.

Ocenenia:
Vizáž roka 2017 – 1. až 3. miesto
Objav roka 2017
Cena verejnosti
Iné ocenenia

Porota vyberie v prvom kole nominovaných. Vyhodnotenie súťaže bude na veľtrhu Interbeauty v Bratislave 5.10.2017. Nominovaní budú vopred informovaní, aby si pripravili vystúpenie na pódiu pri odovzdávaní cien.

Odborný garant:
Agentúra LeRen Renáta Lenčéšová
www.vizaz.sk

Incheba a.s.

Video z 10. ročníka súťaže Vizáž roka 2016: https://www.facebook.com/343690659008491/videos/1330226990354848/----------------------------------

Vizážista roka 2014

LeRen Interbeauty 2014
Súťažné fotografie Vizáž roka 2013 (Facebook)

Vizáž roka 2013 – stánok LeRen na Interbeauty september 2013

Vizáž roka 2013 – vyhodnotenie na Interbeauty október 2013Vyhodnotenie Vizážista roka 2012:

http://vimeo.com/51053320


Časopis ESTETICA CZ&SK a agentúra LeRen Renáta Lenčéšová

v spolupráci s Incheba, a.s.

vyhlasujú VII. ročník súťaže

VIZÁŽ ROKA

Kto môže súťažiť: Súťaž je určená pre vizážistov, kaderníkov, návrhárov, štylistov a ich tímy

(tím môžu tvoriť maximálne 4 osoby)

Téma: PERY

Podmienky a kritériá na zaradenia do súťaže:

 • kompletne vyplnená prihláška
 • súťažná fotografia v digitálnej podobe vo formáte A4 210x297 mm, v rozlíšení 300 dpi ako súbor jpg alebo eps
 • platba štartovného
 • fotografia v digitálnej forme musí byť označená menom súťažiaceho ako názov súboru (v žiadnom prípade nie na fotografii)
 • zaslaním materiálu dáva účastník súťaže zároveň súhlas k zverejňovaniu v tlači a ďalšiemu použitiu fotomateriálu a osobných údajov pre účely súťaže
 • účastníci súťaže smú svoje fotografie používať na vlastné publikačné účely až po vyhlásení výsledkov

Uzávierka súťaže:

Vyplnené prihlášky a súťažné fotografie zasielajte najneskôr do 31.07.2013

e-mailom: office@leren.sk

Prípadne poštou na CD-čku (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

Renáta Lenčéšová, Hlboká 79, 949 01 Nitra

Štartovné: Po zaslaní záväznej prihlášky treba zaplatiť štartovné najneskôr však

do 31.07.2013.

Jednotlivci 30€

Jednotlivci Študenti 15€

Tím 50€

Tím študentov 25€

Porota: Prihlásené súťažné fotografie posúdi nezávislá odborná porota, ktorá bude predstavená pri vyhodnocovaní výsledkov.

Hodnotenie a kritériá:

Súťažná fotografia musí vychádzať z témy a má zaujať.

Ocenenia:

Vizáž roka 2013 – 1. až 3. miesto

Objav roka 2013

Cena verejnosti

Porota vyberie v prvom kole nominovaných. Vyhodnotenie súťaže bude na veľtrhu Interbeauty v Bratislave 3.10.2013. Nominovaní budú vopred informovaní, aby si pripravili vystúpenie na pódiu pri odovzdávaní cien.

Nominované fotografie budú uverejnené na stránkach časopisu ESTETICA CZ&SK. Ocenení súťažiaci získajú možnosť ďalšej spolupráce so sponzormi súťaže a spoluprácu s agentúrou LeRen Renáta Lenčéšová.

Odborný garant:

Agentúra LeRen Renáta Lenčéšová

www.vizaz.sk

Časopis ESTETICA CZ&SK

Incheba, a.s.Stiahni si prihlášku na súťaž Vizáž roka 2013


VIZÁŽISTA ROKA 2011
VIZÁŽISTA ROKA 2010


         
         
         

         
         
         
         
         
     
         
         
Adela Lacová

         

Lenka Siváková

         

Michaela Komár

         
         

Zuzana Dohanicsová

         
         
         


Vyhodnotenie súťaže Vizážista roka 2007


Andrea Pötheová
Vizážista roka

Zuzana Dohanicsová, Sean Kasumovič
Tím roka
Ocenenie Vizážista roka

Odborná porota pod vedením Oľgy Müllerovej, ktorá bola vôbec prvou majsterkou Slovenska v dekoratívnej kozmetike, vybrala z prác víťazov v jednotlivých kategóriách tím roka a absolútneho víťaza. Svoju favoritku si mohli vybrať aj diváci na medzinárodnom veľtrhu Interbeauty a tá si odniesla cenu diváka. Stala sa ňou Adriana Bederová z Bratislavy. Cenu získala aj diváčka Ida Podroužková, ktorá sa výberu zúčastnila. Umiestnenie súťažiacich v jednotlivých kategóriách:

Avantgardný mejkap:
 1. Andrea Pötheová
 2. Adriana Bederová
 3. Edita Sliacka
Ocenenie Mirka Nagyová

Komerčný mejkap
 1. Andrej Marton, Peter Gašpar
 2. Peter Ralbovský
 3. Edita Sliacka
Ocenenie Iveta Gašparová

Tím roka
 1. Zuzana Dohanicsová, Sean Kasumovič
 2. Andrej Marton, Andrej Gubric
 3. Lucia Baňárová, Andrej Gubric
Cena diváka: Andrea Bederová

Absolútnou víťazkou sa stala a titul Vizážista roka 2007
získala mladá Andrea Pötheová z Bratislavy, tímom roka sa stala dvojica Zuzana Dohanicsová (Bánovce nad Bebravou) a Sean Kasumovič (Zvolen) (rozhovor s víťaznou vizážistkou a víťazným tímom uverejníme v budúcom čísle).Vizážistku roka Andreu Pötheovú čaká ešte fotografovanie obálky pre náš časopis so známym nitrianskym fotografom Heňom Mišovičom (Collavino Photography), ktorý jej venoval aj nafotenie portfólia prác.
Milou spomienkou na víťazstvo zostane pre vizážistku roka Andreu aj štylizovaná soška modelky, ktorá predstavuje túžbu po prirodzených tvaroch a proporciách modeliek. Jej autorkou je mladá študentka, absolventka nitrianskej ľudovej školy umenia Klementina Tomrecaj.
Milé čitateľky a čitatelia, nezabudnite si kúpiť už nasledujúce číslo časopisu Salón, v ktorom sa dozviete tému vizážistickej súťaže na budúci rok. Dajte sa prekvapiť, bude úžasná! My v redakcii sa už tešíme na vaše fotografie a verím, že čitateľov čakajú krásne práce plné nevšedných nápadov.

         
         
     
Podmienky súťaže Vizážista roka

1. Účasť vizážistov nie je územne obmedzená. Organizátor súťaže si môže vyžiadať vysvedčenie, osvedčenie alebo certifikát o absolvovaní školy alebo kurzu.

2. Do prihlášky treba uviesť názov salónu, pre ktorý pracujete alebo názov školy, prípadne vzdelávacej ustanovizne.

3. Prihlásiť sa môžete prihláškou uverejnenou v časopise SALÓN alebo ju dostanete cez distribútora agentúry LeRen. Môžete ju získať aj prostredníctvom internetovej stránky www.vizaz.sk

4. Štartovné: študent 290,- Sk, 590,.- Sk – dospelý. Ak sa súťažiaci prihlási do viacerých kategórií, zápisné sa nezvyšuje.

5. Uhradené štartovné sa v prípade, že sa súťažiaci rozhodne nesúťažiť, nevracia.

6. Kategórie súťaže:
A Komerčný mejkap
B Avantgardný mejkap


Každý súťažiaci zašle do súťaže Vizážista roka (zatiaľ nepublikovanú) kolekciu fotografií svojej práce. Publikovanie súťažných kolekcií je počas trvania súťaže v iných médiách neprípustné. Súťažiaci sa môže súčasne prihlásiť do oboch kategórií, ale s inou modelkou a inou kolekcií fotografií.

Pri zverejňovaní prác po skončení súťaže musí byť súčasťou zverejnenia fotografie v tlači vždy uvedené, že kolekcia vznikla pre súťaž Vizážista roka

Každý zúčastnený musí zaslať do jednej kategórie kolekciu 2-3 fotografií alebo CD mejkapu. Fotografie musia spĺňať tieto kritériá:
- formát 180 x 240 mm
- tvár nesmie byť počítačovo upravovaná
- fotografia nesmie byť podpísaná ani inak označená
- materiál zaslaný do súťaže sa autorovi nevracia
- zaslaním materiálu do súťaže dáva účastník súťaže súhlas na
publikovanie v médiách a na jeho použitie na účely súťaže
- doručením prihlášky účastník vyjadruje súhlas s pravidlami
a podmienkami súťaže
- organizátor nenesie zodpovednosť za oneskorenie pošty prípadne
poškodenie zásielky
- organizátor si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov zmeniť pravidlá súťaže, prípadne súťaž zrušiť
- organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zložení poroty a takisto o otázkach, sporoch a nejasnostiach týkajúcich sa pravidiel súťaže

OCENENIA SÚŤAŽE

Vizážista roka
Tím roka
Objav roka
Kolorista roka
Špeciálne ocenenie: Cena laickej poroty

Vizážista roka je najvyššie ocenenie pre víťaza súťaže. Do súťaže o túto cenu sa zaraďujú všetci účastníci kategórie A, ktorí sa do nej prihlásili v prihláške.

V prípade udelenia nominácie na titul vizážista roku je súťažiaci povinný pripraviť si na deň odovzdávania cien krátky program pre vystúpenie spolu s ďalšími nominovanými. Ak súťažiaci túto požiadavku nesplní, môže byť jeho nominácia zrušená a na jeho miesto postúpi ďalší účastník s najvyšším počtom bodov.

 

       
         
Meno, priezvisko:   Dátum narodenia:
 
Mobil:   E-mail:
 
Salón/škola:   Súťaž: Komerčný mejkap
Avantgardný mejkap
 
   
 
 

 

 
 
 
Copyright 2007 Leren. Všetky práva vyhradené